Zgadzasz się być odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane przy użyciu swojego konta, niezależnie od tego, czy jest ono autoryzowane przez Ciebie, czy nie, aż do momentu zamknięcia konta lub powiadomienia firmy, że Twoje konto zostało naruszone. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić firmę, jeśli podejrzewasz, że Twoje konto zostało naruszone. Zgadzasz się wybrać bezpieczne hasło dla swojego konta i zachować je w tajemnicy.

Firma może ograniczyć, zawiesić lub zamknąć twoje konto na forum, zgodnie z jej polityką obsługi wniosków o usunięcie praw autorskich, lub jeśli firma ma uzasadnione powody sądzić, że złamałeś jakąkolwiek zasadę w tych warunkach.

Żadne z postanowień niniejszych warunków nie daje firmie żadnych praw własności intelektualnej, które dzielisz z forum, takich jak informacje o koncie, posty lub inne treści przesyłane na forum. Żadne z postanowień niniejszych warunków nie daje również żadnych praw własności do własności intelektualnej firmy.

Pomiędzy użytkownikiem a firmą, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane na forum.

Warunki te obejmują szereg ważnych postanowień, które mają wpływ na Twoje prawa i obowiązki, takich jak zastrzeżenia w klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności, limity odpowiedzialności firmy wobec Ciebie w klauzuli o ograniczeniu odpowiedzialności, Twoja zgoda na objęcie firmy ochroną za szkody spowodowane niewłaściwym korzystaniem z forum w ramach odpowiedzialności za Twoje użytkowanie oraz umowa o arbitraż w sporach.

Twoja zgoda na korzystanie z forum podlega następującym warunkom:

Musisz mieć co najmniej osiemnaście lat.

Nie możesz korzystać z forum jeśli skontaktujemy się z Tobą bezpośrednio I Ci tego zabronimy

Użytkownik musi korzystać z forum zgodnie z Zasadami Dopuszczalnego Użytkowania i Standardami Treści.

Nie możesz używać lub próbować używać cudzego konta na forum bez jego konkretnej zgody.

Zabronione jest wysyłanie reklam, listów łańcuszkowych lub innych zapytań za pośrednictwem forum, jak również wykorzystywanie forum do gromadzenia adresów lub innych danych osobowych do komercyjnych list mailingowych lub baz danych.

Zabrania się automatyzacji dostępu do forum oraz monitorowania forum, np. za pomocą aplikacji web crawler, wtyczki lub dodatku do przeglądarki lub innego programu komputerowego, który nie jest przeglądarką internetową. Możesz zaindeksować forum do publicznie dostępnej wyszukiwarki, jeśli ją uruchomisz.

Nie wolno Ci fałszywie sugerować, że jesteś powiązany z insidery.pl lub przez nią popierany.

Nie wolno umieszczać hiperłączy do obrazów lub innych niehipertekstowych treści na forum na innych stronach internetowych.

Nie wolno usuwać żadnych znaków wskazujących na prawo własności z materiałów pobranych z forum.

Nie wolno łamać prawa za pomocą forum.

Nie możesz przebywać na forum jeśli Twoja jurysdykcja i prawo pod które podlegasz ogranicza możliwości uczestnictwa w jakichkolwiek zakładach wzajemnych/rozgrywkach hazardowych w formie stacjanarnej bądź internetowej.

Nie wolno wyłączać, unikać lub obchodzić jakichkolwiek zabezpieczeń lub ograniczeń dostępu do forum.

Nie wolno przeciążać infrastruktury forum nieracjonalną ilością żądań lub żądań mających na celu narzucenie nieracjonalnego obciążenia na systemy informatyczne leżące u podstaw forum.

Użytkownik nie może podszywać się pod inne osoby za pośrednictwem forum.

Nie wolno zachęcać ani pomagać nikomu w naruszaniu tych warunków.

Zabronione jest zamieszczanie na forum treści niezgodnych z prawem, obraźliwych lub w inny sposób szkodliwych dla innych. Dotyczy to również treści nękających, niewłaściwych lub obraźliwych.

Zabronione jest zamieszczanie na forum treści naruszających prawo, prawa własności intelektualnej, prywatność lub naruszających umowy zawarte z innymi osobami.

Zabronione jest zamieszczanie na forum treści zawierających złośliwe kody komputerowe, takie jak wirusy komputerowe lub oprogramowanie szpiegujące.

Zabronione jest zamieszczanie treści na forum wyłącznie w celu umieszczenia na nim określonego adresu, nazwy użytkownika lub innego unikalnego identyfikatora.

Użytkownik nie może korzystać z forum w celu ujawnienia informacji, których nie ma prawa ujawniać, takich jak poufne lub osobiste informacje innych osób.

Insidery.pl może prowadzić dochodzenia i ścigać naruszenia niniejszych warunków w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie. Możemy powiadomić organy ścigania i współpracować z nimi przy ściganiu naruszeń prawa i niniejszych warunków.

Musisz utworzyć i zalogować się na konto, aby korzystać z niektórych funkcji forum.

Aby utworzyć konto, musisz podać kilka informacji o sobie. Tworząc konto, zgadzasz się na podanie co najmniej ważnego adresu e-mail oraz na bieżąco aktualizowanie tego adresu. Użytkownik może w każdej chwili zamknąć swoje konto, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@insidery.pl.